Joanna Banek

Joanna Banek

Joanna Banek

https://www.joanna-banek.pl/

https://www.facebook.com/joanna.banek1/

https://www.facebook.com/Banek.Joanna/

Dr hab. Joanna Banek Prof. ASP urodziła się w 1967 roku

w Radomsku. Ukończyła WSP w Częstochowie (obecnie Uniwersytet Jana Długosza) na kierunku Wychowanie Plastyczne i Akademię Sztuk Pięknych, w Krakowie na Wydziale Malarstwa. Od 2006 pracuje

w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa. W 2018 roku otrzymała stopień doktora habilitowanego, jest profesorem uczelni. Uczestniczyła w wielu projektach artystycznych m.in.: Kwadrat Magiczny, Wymiary Wolności, Czarno na białym, Labirynt Wolności, Mistrz

i uczniowie, Krakowskie Spotkania Artystyczne(trzy edycje), Festiwal sztuki-Struktury powiązań (dwie edycje) Współorganizowała projekty m.in. :Profesor, doktorzy i doktoranci; Kamień i woda; Ogrody; Wolność; Polska, KRA -Krakowskie Rezydencje Artystyczne 2020. Kurator wystaw m.in. pt. Bukiet; Łąka; Rosengarten. Organizator i kurator wystaw ZPAP OK. m.in. cyklu Architektura Sztuki (osiem wystaw), Dialog wież- Dialog Baszni,

7 Wymiar Sztuki, Mam na imię Joanna. Pisze recenzje, teksty o sztuce. Brała udział w wielu plenerach i sympozjach malarskich oraz ponad 300 wystawach zbiorowych i 28 indywidualnych.

Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków. Odznaczona złotą odznaką ZPAP. Od 2019 współpracuje z Fundacją V ART. Od ponad 20 lat organizuje

i prowadzi sympozja, plenery malarskie oraz jest kuratorem wystaw. Zajmuje się malarstwem sztalugowym i szeroko rozumiana tkaniną artystyczną – sztuka włókna. Jej prace znajdują się w muzeach i kolekcjach prywatnych

na całym świecie. Fascynuje ją symbol i kolor oraz szeroko rozumiany orient. Energia kształtów i barw oraz zawoalowane znaki i symbole, to cechy jej prac malarskich jak i tych związanych z tkaniną artystyczną.